Välkommen till Moa Edlund Anderson

Genom keramiska skulpturer och målningar ifrågasätter och undersöker jag normer och traditioner som rör det kvinnliga åldrandet. 

Arbetet har sin botten och början i min bakgrund inom hemtjänsten. Mina förväntningar och förutfattade meningar om “tanten” stämde helt enkelt väldigt dåligt överens med den realitet jag mötte. Där jag förväntade mig bullbakande, väna mormorsgestalter fann jag istället smygrökande, vresiga, roliga, smarta, medvetna människor.

Därtill ger det mediala utrymme åldrandet  ofta en negativ och ensidig bild där dom äldre beskrivs som att dom  har problem eller är problem på ett eller annat vis. (Detta håller på att förändras, fler och fler alternativa bilder dyker upp, men dessa måste fortfarande ses dom undantag, att man kan ha det bra trots att man är gammal, inte för att man är gammal)

Jag undersöker och ifrågasätter mina egna och samhällets förutfattade meningar kring tantrollen och försöker vidga och fördjupa vad det kan innebära att vara “tant”.